Hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập cho hộ gia đình - biệt thự
Quy mô: 1.5-4kWp
Địa điểm: Các khu đô thị
Chủ đầu tư: Các hộ gia đình
Thời điểm triển khai: từ 2014
Hệ thống có công suất từ 1.5 đến 4kWp. Hệ thống đã được triển khai tại một số khu đô thị như: Ciputra, EcoPark và Gamuda
Hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập cho hộ gia đình - biệt thựHệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập cho hộ gia đình - biệt thựHệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập cho hộ gia đình - biệt thựHệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập cho hộ gia đình - biệt thựHệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập cho hộ gia đình - biệt thựHệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập cho hộ gia đình - biệt thự
Các dự án khác

Xem thêm dự án

Nhắn tin trực tiếp