Thông tin liên hệ Công ty Cổ phần ESSE - Điện Sạch
Công ty cổ phần ESSE
Địa chỉ: 86 Đàm Quang Trung, Quận Long Biên, Hà Nội
(Địa chỉ cũ: 86 Chân Cầu Vĩnh Tuy, Quận Long Biên, Hà Nội)
Điện thoại: 0968 47 83 86
Nhắn tin trực tiếp